Положення про порядок проведення конкурсу при заміщенні вакантних посад та укладання з ними трудових договорів (контрактів) науково-педагогічних працівників Льотної академії Національного авіаційного університету.

ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ОГОЛОШУЄ
КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ФАКУЛЬТЕТ ЛЬОТНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

 1. Доцента кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів (5 посад).
 2. Старшого викладача кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів (5 посад).
 3. Доцента кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності (4 посади).
 4. Старшого викладача кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності (5 посад).
 5. Доцента кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки (9 посад).

ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 1. Професора кафедри аеронавігації, метеорології та обслуговування повітряного руху (1 посада).
 2. Доцента кафедри аеронавігації, метеорології та обслуговування повітряного руху (3 посади, відповідно, за напрямками: аеронавігація, метеорологія, обслуговування повітряного руху).
 3. Старшого викладача кафедри аеронавігації, метеорології та обслуговування повітряного руху (5 посад, відповідно, 4 посади за напрямком аеронавігація, 1 посада за напрямком метеорологія).
 4. Доцента кафедри пошуку, рятування та авіаційної безпеки (2 посади).
 5. Професора кафедри менеджменту авіаційної діяльності (1 посада).
 6. Доцента кафедри менеджменту авіаційної діяльності (4 посади).
 7. Старшого викладача кафедри менеджменту авіаційної діяльності (2 посади, відповідно, за напрямком економіка і туризм).
 8. Професора кафедри права та соціально-гуманітарних наук (2 посади, відповідно, за напрямком право і соціально-гуманітарні науки).
 9. Доцента кафедри права та соціально-гуманітарних наук (3 посади за напрямком право).
 10. Доцента кафедри фізико-математичних дисциплін та застосування інформаційних технологій в авіаційних системах (3 посади, відповідно, 1 посада за напрямком фізико-математичні дисципліни і 2 посади за напрямком інформаційні технологій).
 11. Доцент кафедри фізичної підготовки, реабілітації та дрон-рейсингу (3 посади).

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

1)  на посаду професора:

- науковий ступінь доктора наук;
- вчене звання відповідно до профілю кафедри;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше десяти років у закладах вищої освіти;
- вільне володіння державною мовою;
- відповідність ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності.

2)  на посаду доцента:

- науковий ступінь доктора філософії, кандидата чи доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років у закладах вищої освіти;
- вільне володіння державною мовою;
- відповідність ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності.

3)  на посаду старшого викладача:

- науковий ступінь доктора філософії/кандидата наук;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше двох років у закладах вищої освіти;
- вільне володіння державною мовою;
- відповідність ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності.

або

-  ступінь магістра/досвід практичної роботи за профілем кафедри;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років у закладах вищої освіти;
- вільне володіння державною мовою;
- відповідність ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до претендентів, які враховуються як перевага під час проведення конкурсного відбору:

- зареєстрований профіль науковця;
- видані монографії за профілем кафедри;
- опубліковані статті у виданнях, включених до науково-метричних баз Web of Science та/або Scopus;
- сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендацій з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу;
- навчання або стажування в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва чи інші документи, які це підтверджують;
- участь у роботі наукових конференцій (конгресів, симпозіумів, семінарів), проведених у країні, що входить до ОЕРС та/або ЄС;
- наявність досвіду професійної діяльності за відповідним фахом не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);
- керівництво аспірантами або консультування докторантів.

Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення про конкурс до 24 червня 2024 року (включно) за адресою:
25005, Кіровоградська область, м. Кропивницький, Фортечний район,
вул. Степана Чобану, буд. 1, приміщення штабу, кімната 2.2.

Перелік документів визначено у пункті 3.1. "Положення про порядок проведення конкурсу при заміщенні вакантних посад та укладання з ними трудових договорів (контрактів) науково-педагогічних працівників Льотної академії Національного авіаційного університету." (Положення).

Положення та відомості про умови конкурсу розміщені на сторінці сайту Льотної академії НАУ "Вакантні посади".

Додаткову інформацію про проведення конкурсу можна отримати 
за телефоном 095-2332805.