Хочете ділитися якісними знаннями та готувати майбутніх спеціалістів згідно вимог сучасних реалій? Акредитуйте освітні програми!

Саме в процесі акредитації відбувається документальне засвідчення компетентності закладу вищої освіти: підтверджується наявність викладачів, матеріально-технічної бази, умов отримання освіти та соціальної інфраструктури необхідного рівня. Ці нагальні питання обговорювали сьогодні, 07 лютого 2023 року, на засіданні Школи гаранта освітніх програм ЛА НАУ.

Керівник Центру забезпечення якості вищої освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Данилко поінформувала присутніх про проміжні підсумки акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Обговорили сильні аспекти роботи, наголосили на моментах, які потребують більше уваги. А ще – визначили перелік важливих кроків для здійснення успішної акредитації освітньо-наукової програми «Транспортні технології в авіаційному транспорті» спеціальності 275 Транспортні технології за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти та освітньо-наукових програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на 2024-2025 навчальний рік.

Маємо дорожню карту – рухаємося вперед!