19 січня 2024 року під головуванням гаранта освітньо-наукової програми «Транспортні технології в авіаційному транспорті», доктора технічних наук, професора Дмітрієва Олега Миколайовича відбулося засідання кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів, на якому, відповідно до графіку проведення семестрового звіту здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії, було заслухано звіти аспірантів 1-4 курсів з виконання індивідуального плану навчально-наукової роботи за І семестр 2023-2024 навчального року.

Молоді науковці презентували концепцію, мету, об’єкт та предмет свого наукового дослідження, наголосили на його новизні, теоретичному та практичному значенні. Особливу увагу звернули на актуальність та стан готовності розділів дисертацій. Здобувачі першого курсу також презентували результати виконання освітніх компонентів за перший навчальний семестр.

За результатами голосування членів кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів було ухвалено: атестувати здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії, спеціальності 275 Транспортні технології (спеціалізація 275.00 «Авіаційний транспорт») та затвердити звіт з виконання індивідуального плану навчально-наукової роботи за перше півріччя 2023-2024 навчального року.