19 січня 2024 року під головуванням професора Стецюка Богдана Романовича відбулося засідання кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін, на якому, відповідно до графіку проведення семестрового звіту здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії, було заслухано звіти аспірантів 1-4 курсів з виконання індивідуального плану навчально-наукової роботи за І семестр 2023-2024 навчального року.

Молоді науковці презентували концепцію, мету, об’єкт та предмет свого наукового дослідження, наголосили на його новизні, теоретичному та практичному значенні. Особливу увагу звернули на актуальність та стан готовності розділів дисертацій.

Здобувачі першого курсу також презентували результати виконання освітніх компонентів за перший навчальний семестр. Стан наукової діяльності здобувачів об’єктивно оцінили їхні наукові керівники. Усі присутні мали можливість поставити запитання доповідачам, узяти участь у жвавій дискусії.

За результатами голосування членів кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін, а також запрошених на засідання науково-педагогічних працівників з профілю галузі 01 Освіта/педагогіка було ухвалено: атестувати здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та затвердити звіт з виконання індивідуального плану навчально-наукової роботи за перше півріччя 2023-2024 навчального року.