7 грудня 2023 року відбулася гостьова лекція в онлайн форматі для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» в розрізі вивчення освітнього компоненту «Педагогіка вищої школи».

Лектором виступила запрошена науковиця, професор кафедри дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор ТКАЧЕНКО Ольга Михайлівна.

Тема лекції «Методологічні підходи в науковому педагогічному дослідженні» охоплювала такі змістові напрямки: методологія як галузь науки; основні методологічні підходи в дослідження педагогічних проблем; характеристика окремих методологічних підходів.

Ольга Михайлівна акцентувала особливу увагу на основних методологічних підходах у педагогіці, зокрема: системному, синергетичному, діяльнісному, особистісному, полісубєктному, культурологічному, аксіологічному, етнопедагогічному, антропологічному, цивілізаційному, компетентністному, акмеологічному.

Лекторка наголосила на важливості наукового внеску в розвиток методології в педагогічній науці світових та вітчизняних вчених.

Усі слухачі, здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та науково-педагогічні працівники групи забезпечення освітньо-наукової програми «Освітні педагогічні науки», які були присутні на лекції, вдячні шановній Ользі Михайлівні за змістовну, цікаву та актуальну лекцію!

За інформацією аспірантури Льотної академії НАУ