06 грудня 2023 року на розширеному засіданні випускової кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету відбулися попередні експертизи дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки таких здобувачів: БАГРІЙ Ганни (дисертаційне дослідження на тему «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців в сфері енергозбереження та енергоефективних технологій», науковий керівник – Анісімов М.В., доктор педагогічних наук, професор) та ДАНИЛЬЧЕНКА Олександра (дисертаційне дослідження на тему «Формування соціально-правової компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії України», науковий керівник – Керницький О.М., кандидат педагогічних наук, доцент).

Публічні презентації здобувачів наукових результатів заслуговують на увагу. Актуальність тем дисертаційних досліджень спонукала всіх присутніх до запитань та жвавої дискусії. Результати обговорення та проведення презентацій відображено у висновках про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційних досліджень.

За інформацією аспірантури Льотної академії НАУ