За підтримки відділу міжнародних зв'язків Льотної академії НАУ науково-педагогічні працівники нашого закладу прийняли участь у Міжнародній науковій конференції «Нові напрями розвитку дигіталізації на початку третього тисячоліття» Інституту транспорту та зв’язку (м. Рига, Латвійська Республіка).

Як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу науково-педагогічні працівники отримали збірники тез з ISBN європейського видавництва та сертифікати із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредити ECTS). Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Дякуємо всім науково-педагогічним працівникам Льотної академії НАУ, які долучились до участі в конференції та вітаємо з отриманням міжнародних сертифікатів.

За інформацією Анни КОЛЕСНИК