Академічна мобільність є одним із пріоритетних напрямків діяльності Льотної академії Національного авіаційного університету, що передбачає можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність та дослідження в іншому закладі вищої освіти або наукової установи на території України чи поза її межами.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 579 від 12.08.2015р. «Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність»(Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 599 від 13.05.2022) та «Положення про академічну мобільність курсантів (студентів), аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників Льотної академії Національного авіаційного університету» основними видами академічної мобільності є: 

ступенева мобільність — навчання у закладі вищої освіти (науковій установі), відмінному від постійного місця проживання/навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше закладів вищої освіти (наукових установ) (у межах спільних чи узгоджених програм або договорів або за власною ініціативою);

кредитна мобільність — навчання у закладі вищої освіти (науковій установі), відмінному від постійного місця навчання українського чи іноземного учасника освітнього процесу, з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи або відповідних компетентностей / результатів навчання (без здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи), що будуть визнані у закладі вищої освіти (науковій установі) постійного місця навчання українського чи іноземного учасника освітнього процесу. При цьому загальний період навчання для учасників програм кредитної мобільності у закладі вищої освіти (науковій установі), що направляє за програмою мобільності, залишається незмінним. 

Основними цілями академічної мобільності учасників освітнього процесу Льотної академії Національного авіаційного університету є:

- підвищення якості вищої освіти;

- підвищення ефективності наукових досліджень;

- підвищення конкурентоздатності випускників академії на українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;

- збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо інших моделей створення та поширення знань;

- залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між закладами вищої освіти — партнерами;

- встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків;

- гармонізація освітніх стандартів закладів вищої освіти — партнерів. 

Порядок здійснення академічної мобільності усіма учасниками освітнього процесу є важливим кроком у процесі імплементації Закону України «Про вищу освіту» та створення дієвого інструментарію для інтернаціоналізації українських закладів вищої освіти.

За інформацією офіційного веб-сайту Міністерства освіти і науки України.