Сьогодні суспільство досягло того етапу розвитку, коли технічні спеціальності знов виходять на пік затребуваності та престижності. Ринок праці (а особливо - його авіаційний сегмент) потребує великої кількості інженерно-технічних кадрів нової генерації. Про це свідчать офіційні данні таких впливових інстанцій, як ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації), ІАТА (Міжнародна асоціація повітряного транспорту) та багато інших.

Вже прийнята Програма ІКАО з питань наступного покоління авіаційних фахівців (NGAP), яка повинна протидіяти дефіциту кваліфікованих працівників авіаційного транспорту, що охоплює усю галузь. Дефіцит професій з технічного обслуговування та роботи у складі льотних екіпажів, що насувається, вперше став ясним для широкого кола авіаційного співтовариства в результаті досліджень у рамках Програми IATA з питань навчання і професійної підготовки фахівців (ITQI).

Так, відповідно до Звіту ІАТА про процес здійснення програми з питань навчання і професійної підготовки фахівців (ITQI) за 2009 рік:

Необхідна кількість фахівців з технічного обслуговування 2018 2026
Загальна кількість фахівців з технічного обслуговування для додаткового парку ПС 247,100 420,00
Загальна кількість фахівців з технічного обслуговування для заповнення вакантних посад, які виникають у результаті коливання попиту та кількості працівників, що виходять на пенсію 405,500 739,000

Ось які прогнози на те, яка кількість нових пілотів та інженерів, пов'язаних з технічним обслуговуванням авіаційної техніки буде потрібна в найближчі 20 років по різних регіонах світу, публікує на своєму офіційному сайті корпорація "БОЇНГ" http://www.boeing.com/commercial/market/long-term-market/pilot-and-technician-outlook/

Льотна академія НАУ за роки свого функціонування на ринку освітянських послуг, невпинне реагувала на міжнародні вимоги й трансформувала свою діяльність під повну відповідність ним. Підготовка авіаційних кадрів з технічного обслуговування – це той напрямок роботи ЛА НАУ, що активно розвивається та вдосконалюється, вже відповідаючи європейським стандартам та тим критеріям, які сформувало ІКАО у своїй Програмі з питань майбутнього покоління авіаційних фахівців (NGAP).

Спеціальність «Авіаційний транспорт»
ОПП «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів»

Навчання проводиться на основі Державних стандартів освіти України та галузевих стандартів, відповідно вимог європейського стандарту Part-66/147. Курсанти вивчають широкий спектр як загальноосвітніх, так і спеціальних дисциплін - конструкцію літаків та двигунів. Курсанти-майбутні фахівці з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден і авіадвигунів вивчають літаки з поршневими та газотурбінними двигунами, проходять практичну підготовку в учбових майстернях авіаційно-технічної бази ЛА НАУ та практику на виробництві з обслуговування діючих літаків на базі АТБ ЛА НАУ, в інженерних службах АТБ авіакомпаній України та у авіапромисловості.

По завершенню навчання випускники отримують диплом про освіту державного зразка Міністерства освіти і науки України. У разі проходження базового курсу за Part-147 та стажування, Державною авіаційною адміністрацією України видається відповідне свідоцтво з кваліфікаційними відмітками авіаційного персоналу з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден і авіадвигунів.

Технічне обслуговування, діагностування та ремонт авіаційної техніки – це:

- інженерно-авіаційне забезпечення безпеки та регулярності польотів
- підтримка встановленого рівня льотної придатності повітряних суден, що експлуатуються
- організація і виконання технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки у відповідності до вимог експлуатаційної та ремонтної документації
- збір, облік та обробка даних, що були виявлені у польоті і на землі, про відмови та несправності авіаційної техніки
- аналіз фактичного рівня надійності авіаційної техніки за даними обліку відмов та несправностей, а також за результатами діагностування і контролью технічного стану авіаційної техніки
- контроль відповідності льотно - технічних характеристик повітряних суден, значенням, що висвітлені у керівництвах з льотної експлуатації
- розробка та впровадження у виробництво прогресивних методів та технологій технічного обслуговування і ремонту високоефективних засобів обслуговування, ремонту і контролю стану авіаційної техніки
- розробка пропозицій з удосконалення експлуатаційної та ремонтної документації
- узагальнення і розповсюдження передового досвіду експлуатації і ремонту авіаційної техніки

Навички, котрі Ви здобуваєте при навчанні:

- виходячи з перспектив викладання дисциплін іноземною (англійською) мовою, володіння іноземною мовою на професійному технічному рівні
- удосконалення знань з конструкції та правил технічної експлуатації повітряних суден
- методи визначення причин відмов і несправностей, їх попередження і усунення
- пошук необхідної інформації в технічних спеціалізованих джерелах
- виконання операцій з технічного обслуговування і ремонту повітряних суден та авіадвигунів
- оволодіння сучасними комп’ютерними технологіями
- основи ведення економіки виробництва, менеджменту та маркетингу
- оволодіння сучасними методами проведення об’єктивного контролю технічного стану авіаційної техніки

Після закінчення навчання, випускникам присвоюється освітній ступінь бакалавра (термін навчання 4 роки). На базі бакалавра є можливість отримати освітній ступінь магістр (термін навчання 1 рік 4 місяці).

Безумовно, фахівець, що засвоїв систему знань з технічного обслуговування найскладнішої сучасної техніки – повітряних суден та їх двигунів – за бажанням зможе легко адаптуватися до роботи у будь-яких інших галузях технічного виробництва і працевлаштуватися на машинобудівних підприємствах або підрозділах, пов'язаних з технічним обслуговуванням будь-яких видів технічних пристосувань, конструкцій та механізмів.