Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти  (ESG) Ухвалено Міністерською конференцією в Єревані, 14-15 травня 2015 р.  
 
  •  
  Наказ МОНУ 11.07.2019 № 977 "Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"
 
  •  
  Закон України  "Про освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)
 
  •  
  Закон України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004)