Каталог вибіркових дисциплін:

Освітньо-професійна програма «Льотна експлуатація повітряних суден»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання

Освітньо-професійна програма «Транспортні технології (авіаційний транспорт)»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання

Освітньо-професійна програма «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання

Освітньо-професійна програма «Правове забезпечення авіаційної діяльності»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання

Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання