• Готуємося до акредитації освітньо-наукової програми «Транспортні технології в авіаційному транспорті» (20/02/2024)

https://sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3612-hotuiemosia-do-akredytatsii-osvitno-naukovoi-prohramy-transportni-tekhnolohii-v-aviatsiinomu-transporti

  • Льотна академія Національного авіаційного університету – учасниця регіональної науково-дискусійної платформи «Жінка в науці під час війни» (16/02/2024)

https://sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3606-lotna-akademiia-natsionalnoho-aviatsiinoho-universytetu-uchasnytsia-rehionalnoi-naukovo-dyskusiinoi-platformy-zhinka-v-nautsi-pid-chas-viiny

  • Школа гаранта: акредитація освітніх програм – запорука якісної освіти(07/02\2024)

https://sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3594-shkola-haranta-akredytatsiia-osvitnikh-prohram-zaporuka-iakisnoi-osvity

  • Готуємося до акредитації освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» (04/01/2024)

https://sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3577-hotuiemosia-do-akredytatsii-osvitno-naukovoi-prohramy-osvitni-pedahohichni-nauky

  • Засідання Школи гаранта (22/11/2023)

https://sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3516-zasidannia-shkoly-haranta

  • Науково-педагогічні працівники академії готуються до акредитацій освітніх програм (16\11\2023)

https://sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3499-naukovo-pedahohichni-pratsivnyky-akademii-hotuiutsia-do-akredytatsii-osvitnikh-prohram

  • Інформаційна сесія для здобувачів вищої освіти першого курсу (8\ 11\2023)

https://sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3479-informatsiina-sesiia-dlia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-pershoho-kursu

  • Участь академії в українському форумі якості освіти (06/11/23)

https://www.sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3478-uchast-akademii-v-ukrainskomu-forumi-iakosti-osvity

  • Робоча зустріч керівника Центру забезпечення якості вищої освіти зі здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (20/09\2023)

https://www.sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3450-asp-dobrochesn-2023

  • Робота над вдосконаленням ОНП «Освітні, педагогічні науки»(30/06/23)

https://www.sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3435-robota-nad-vdoskonalennyam-onp-osvitni-pedagogichni-nauki

  • Робоча зустріч випускників аспірантури академії спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки на тему «Про стан підготовки дисертаційних досліджень»(06/09|23)

https://www.sfa.org.ua/index.php/ua/home-ua/3436-robocha-zustrich-vypusknykiv-aspirantury-akademii-spetsialnosti-011-osvitni-pedahohichni-nauky-na-temu-pro-stan-pidhotovky-dysertatsiinykh-doslidzhen