Каталог вибіркових дисциплін:

Графіки освітнього процесу

Освітньо-професійна програма «Льотна експлуатація повітряних суден»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання
Програма атестаційного іспиту

Силабус навчальної дисципліни "Математичне моделювання професійних задач"
Силабус навчальної дисципліни "Основи геофізичного забезпечення польотів"
Силабус навчальної дисципліни "Точність та надійність навігаційних систем"
Силабус навчальної дисципліни "Авіаційні транспортні технології"
Силабус навчальної дисципліни "Інженерно-економічний аналіз авіаційного транспорту"
Силабус навчальної дисципліни "Організація та управління авіаційною діяльністю"
Силабус навчальної дисципліни "Управління життєвим циклом об’єктів авіаційного транспорту"
Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Силабус навчальної дисципліни "Основи теорії прийняття рішень"
Силабус навчальної дисципліни "Методи оптимізації процесів льотної експлуатації ПС"
Силабус навчальної дисципліни "Організація льотної роботи"
Силабус навчальної дисципліни "Прийняття управлінських рішень в авіакомпанії"
Силабус навчальної дисципліни "Теорія та методика професійного навчання"
Силабус навчальної дисципліни "Управління ресурсами екіпажу (CRM)"
Силабус навчальної дисципліни "Управління якістю в авіакомпанії"
Силабус навчальної дисципліни "Англійська мова наукового спрямування"
Силабус навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність"
Силабус Науково-дослідної практики
Силабус Переддипломної практики

Освітньо-професійна програма «Авіаційний транспорт»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання
Програма атестаційного іспиту
Розклад проведення атестації (н.г. 82М-АТ)
Розклад проведення атестації (н.г. 382М-АТ)

Силабус навчальної дисципліни "Дизайн структури повітряного простору"
Силабус навчальної дисципліни "Організація командної роботи на авіаційному транспорті"
Силабус навчальної дисципліни "Основи геофізичного забезпечення польотів"
Силабус навчальної дисципліни "Авіаційні транспортні технології"
Силабус навчальної дисципліни "Інженерно-економічний аналіз авіаційного транспорту"
Силабус навчальної дисципліни "Математичне моделювання професійних задач"
Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Силабус навчальної дисципліни "Організація та управління авіаційною діяльністю"
Силабус навчальної дисципліни "Управління авіаційним підприємством"
Силабус навчальної дисципліни "Управління експлуатацією авіаційної техніки"
Силабус навчальної дисципліни "Управління життєвим циклом об’єктів авіаційного транспорту"
Силабус навчальної дисципліни "Основи теорії прийняття рішень"
Силабус навчальної дисципліни "Теорія та методика професійного навчання"
Силабус навчальної дисципліни "Англійська мова наукового спрямування"
Силабус навчальної дисципліни "Управління авіаційною безпекою в аеропортових комплексах"
Силабус навчальної дисципліни "Системи автоматизованого проектування"
Силабус навчальної дисципліни "Системи підтримки прийняття рішень в авіації"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародний авіаційний транспорт"
Силабус навчальної дисципліни "Організація міжнародних повітряних сполучень"
Силабус навчальної дисципліни "Управління кризовими ситуаціями в цивільній авіації"
Силабус навчальної дисципліни "Інженерно-технічне забезпечення аварійно-рятувальних робіт"
Силабус навчальної дисципліни "Управління ресурсами команди при ОрПР"
Силабус навчальної дисципліни "Професійні програмні засоби АНЗПП"
Силабус Науково-дослідної практики
Силабус Переддипломної практики

Освітньо-професійна програма «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання
Наскрізна програма практики

Наказ в.о. директора академії "Про призначення гарантів освітніх програм"
Рецензії стейкхолдерів на ОПП "Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень"

Силабус навчальної дисципліни "Математичне моделювання професійних задач"
Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД"
Силабус навчальної дисципліни "Інвестиційний менеджмент
Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент міжнародних авіаперевезень"
Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень у сфері менеджменту авіаційних перевезень"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції"
Силабус навчальної дисципліни "Транспортна логістика"
Силабус навчальної дисципліни "Управління соціальними комунікаціями"
Силабус навчальної дисципліни "Управління трудовими ресурсами"
Силабус навчальної дисципліни "Управління конкурентоспроможністю авіаційного підприємства"
Силабус навчальної дисципліни "Управління проєктами та ризиками"
Силабус навчальної дисципліни "Креативний менеджмент"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг"
Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Освітньо-професійна програма «Менеджмент туристичної індустрії»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання
Наскрізна програма практики

Наказ в.о. директора академії "Про призначення гарантів освітніх програм"

Силабус навчальної дисципліни "Математичне моделювання професійних задач"
Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД"
Силабус навчальної дисципліни "Інвестиційний менеджмент
Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень у сфері менеджменту авіаційних перевезень"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції"
Силабус навчальної дисципліни "Транспортна логістика"
Силабус навчальної дисципліни "Управління трудовими ресурсами"
Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент індустрії міжнародного туризму"
Силабус навчальної дисципліни "Управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств"
Силабус навчальної дисципліни "Управління проєктами та ризиками"
Силабус навчальної дисципліни "Креативний менеджмент"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг"
Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Освітньо-професійна програма «Правове забезпечення авіаційної діяльності»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання