Каталог вибіркових дисциплін
Графіки освітнього процесу

Освітньо-професійна програма «Льотна експлуатація повітряних суден»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання
Програма атестаційного іспиту

 
Силабус навчальної дисципліни "Математичне моделювання професійних задач"
Силабус навчальної дисципліни "Основи теорії прийняття рішень"
Силабус навчальної дисципліни "Авіаційні транспортні технології"
Силабус навчальної дисципліни "Інженерно-економічний аналіз авіаційного транспорту"
Силабус навчальної дисципліни "Організація та управління авіаційною діяльністю
Силабус навчальної дисципліни "Управління життєвим циклом об’єктів авіаційного транспорту"
Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Силабус навчальної дисципліни "Англійська мова наукового спрямування"
Силабус навчальної дисципліни "Методи оптимізації процесів льотної експлуатації ПС"
Силабус навчальної дисципліни "Організація льотної роботи"
Силабус навчальної дисципліни "Прийняття управлінських рішень в авіакомпанії"
Силабус навчальної дисципліни "Теорія та методика професійного навчання"
Силабус навчальної дисципліни "Управління якістю в авіакомпанії"
Силабус НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА
Силабус ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Освітньо-професійна програма «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання
Програма атестаційного іспиту

Освітньо-професійна програма «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання
Програма атестаційного іспиту

Освітньо-професійна програма «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання

Освітньо-професійна програма «Менеджмент туристичної індустрії»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання

Освітньо-професійна програма «Управління повітряним рухом»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання
Програма атестаційного іспиту

Освітньо-професійна програма «Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання
Програма атестаційного іспиту

Освітньо-професійна програма «Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання