Освітньо-професійна програма «Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання
Каталог рекомендованих вибіркових дисциплін

Освітньо-професійна програма «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання
Каталог рекомендованих вибіркових дисциплін

Освітньо-професійна програма «Льотна експлуатація повітряних суден»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання
Каталог рекомендованих вибіркових дисциплін

Освітньо-професійна програма «Управління повітряним рухом»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання
Каталог рекомендованих вибіркових дисциплін

Освітньо-професійна програма «Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання

Освітньо-професійна програма «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання
Каталог рекомендованих та альтернативних вибіркових дисциплін

Силабус навчальної дисципліни "Інвестиційний менеджмент"
Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень"
Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції"
Силабус навчальної дисципліни "Транспортна логістика"
Силабус навчальної дисципліни "Управління конкурентоспроможністю авіаційних підприємств"
Силабус навчальної дисципліни "Управління проєктами та ризиками"
Силабус навчальної дисципліни "Управління соціальними комунікаціями"
Силабус навчальної дисципліни "Управління трудовими ресурсами"
Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД"
Силабус навчальної дисципліни "Математичне моделювання професійних задач"
Силабус навчальної дисципліни "Технологія реструктуризації авіаційного підприємства"

Освітньо-професійна програма «Менеджмент туристичної індустрії»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання
Каталог рекомендованих вибіркових дисциплін

Освітньо-професійна програма «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом»
Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання
Каталог рекомендованих вибіркових дисциплін
Рекомендований перелік дисциплін


Каталог альтернативних вибіркових дисциплін (спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»)
Каталог альтернативних вибіркових дисциплін (спеціальність 073 «Менеджмент»)